Time Lapse Türkiye

Time lapse tekniğine dair her şey!

Stüdyo ortamında time lapse uygulamaları

Time lapse tekniği sadece doğal ışık altında uygulanmaz. Kapalı mekanlarda, yapay ışık altında, stüdyolarda da time lapse mümkün. Bunun en iyi örneğini severek izlediğimiz BBC belgesellerinde görürüz. Kamera hareket ederken etrafınızdaki bitkiler hızla büyürler, gelişirler. Her ne kadar doğal gibi görünse de tüm bu çekimler stüdyo ortamında yapılır. Çünkü böyle bir sahneyi doğal ışık (güneş ışığı) altında çekmek mümkün değildir. Günlük ve yıllık hareketler neticesinde ışık değerleri değişir, gece ve gündüz geçişleri olur. Böylesi bir dengesizlikte her fotoğrafta doğru rengi tutturmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle bu tür belgesel çekimleri yapay ışık altında stüdyolarda çekilir.

Aşağıdaki örnekte BBC’nin nasıl çalıştığını görebilirsiniz

Gıdaların bozulma, küflenme süreçleri de yine aynı şekilde stüdyo ortamında görüntülenmelidir. Böylece renk değerleri değişmeyen, akıcı bir videoya ulaşılabilir. Ayrıca kapalı stüdyo mekanları kontrolü ele almanızı sağlar. Hatta gerekli ışık düzenekleri ve hijyen şartları ile bu tür çalışmalar laboratuvar ortamında da yapılabilir.

Aşağıda stüdyo ortamında çektiğim bir tabak gıdanın, 1 aylık sürecini görebilirsiniz.

Pekiyi stüdyo ortamında başka neler çekilebilir?

Stüdyo ortamında genelde organiklerle ilgili çürüme, bozulma, küflenme, kurtlanma, gibi çekimler yapılabilir. Ama bunun dışında inorganiklerle ilgili çekimler de yapılabilir. Bir kristalin oluşum süreci, oksitlenme, uzun süren kimyasal reaksiyonlar, mikrobiyolojik süreçler, bir çiçeğin açması, bir tohumun çimlenmesi gibi çok farklı şeyler yapmak mümkündür.

Bu konuda benden destek alabilirsiniz.

Tolga Akbaş

İletişim